CC TRANSPORTE DE MERCANCIAS CEUTA (2017 – 2019)

/ / CC TRANSPORTE DE MERCANCIAS CEUTA (2017 – 2019)
ÁMBITO TERRITORIAL: CEUTA
VIGENCIA: 2017 – 2019
CÓDIGO CONVENIO:
CC Transporte de Mercancías de Ceuta

Inscripción del convenio colectivo de transporte de mercancías de Ceuta. Boletin Oficial de Ceuta Nº 5791. Vigencia 2017 – 2019

CC TRANSPORTES DE MERCANCIAS CEUTA